ATBALSTS

MĒS, OPTOLA, LEPOJAMIES, KA SPĒJAM NODROŠINĀT AUGSTĀKĀS KVALITĀTES APKALPOŠANU VISIEM MŪSU KLIENTIEM.

Piedāvājam pilnu materiālu apstrādes risinājumu, sākot ar iepazīstināšanu ar lāzera tehnoloģiju priekšrocībām, piemērotākā risinājuma piedāvāšanu, un beidzot ar lāzera sistēmas ieviešanu un uzturēšanu Jūsu nozarē.

Esam gatavi palīdzēt visos jautājumos, kas rastos, strādājot ar mūsu iekārtu.

IEKĀRTAS INTEGRĒŠANA UN UZTURĒŠANA PĒC IEGĀDES

Optola nodrošina optimālu lāzera sistēmas integrēšanu Jūsu ražošanas līnijā. Lai sistēma strādātu visefektīvāk, ieteicams veikt lāzera sistēmas tehnisko apskati vismaz reizi 18 mēnešos. Optola inženieri veiks profesionālu iekārtas diagnostiku un apkalpošanu, nodrošinot, ka Jūsu lāzera sistēma strādā optimālā režīmā.

GARANTIJA

Visiem Optola Industry produktiem tiek piemērota 12 mēnešu garantija, ko var pagarināt atkarībā no Jūsu vajadzībām. Garantijas laikā visi maz ticamie rūpnieciskie bojājumi tiek novērsti bez maksas. Garantijas laikā reizi sešos mēnešos tiek sniegta bezmaksas lāzera iekārtas apkalpošana un kalibrēšana.

PERSONĀLA APMĀCĪBAS

Optola nodrošina darbinieku apmācības darbam ar lāzera sistēmām – sākot ar teorētiskām zināšanām, darba drošības instrukcijām, un beidzot ar praktisko iemaņu un optimālu parametru noteikšanu.

Apmācības var noritēt Optola laboratorijās vai klienta darba vidē. Nodrošinot minimālu uzturēšanu, varat būt pārliecināti, ka iekārtas strādā efektīvi.

IEKĀRTAS BOJĀJUMI UN REMONTS

Ražošanas procesā neviena iekārta nav pasargāta pret nejaušu sabojāšanu. Optola garantē kvalitatīvu Jūsu lāzera sistēmas remontu. Lai nodrošinātu netraucētu darbu Jūsu uzņēmumā, varam piedāvāt maiņas lāzera sistēmu bojājumu novēršanas laikā.